Afghanistan

Brighter Tomorrow sin visjon er å bidra til at dagens ungdom i Afghanistan får en lysere morgendag. Gjennom vårt arbeid med beslutningspåvirkning og humanitær innsats, jobber vi hver dag for å forbedre forholdene for barn i Afghanistan.

Les mer

Hvordan gjenoppbygger man et land?

Utdanning.

Brighter Tomorrow er en veldedig forening stiftet av Ehsas-brødrene i 2014. Visjonen vår er å medvirke til at dagens ungdom i Afghanistan får tilgang til nødvendige verktøy for å bygge opp demokratiet i landet.

Vi arbeider på humanitær grunnlag gjennom prosjektet «Studentaksjonen» som har til formål å skolere afghanske ungdom, og gi dem opplæring i skrive-og leseferdigheter. Foreningen har de siste to årene hatt en inntekt på 1.750.000 kroner, og det har sørget for at 1 750 afghanske ungdom har fått opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Studentaksjonen har avdelinger i syv norske storbyer, som har mobilisert over 2 000 bøssebærere. Aksjonen i 2018 skal utvide til enda flere byer, og hjelpe enda flere barn. Vår nye samarbeidspartner for er Flyktninghjelpen.

Foreningen arbeider også for å styrke politisk engasjement tilknyttet utviklingen i Afghanistan. Vi oppnår dette ved at vi inviterer sentrale aktører med sterkt tilkntning til Afghanistan til debatter, vi deltar under stortingshøringer med intensjoner om å pårvirke handlingsviljen til beslutningstakere. Foreningen besøker FN sine respektive organer der vi melder vår bekymring for utviklingen i Afghanistan, og mangel på handlingsvilje fra beslutningtakere.

Barn hjulpet
Bøssebærere
NOK samlet inn
Medarbeidere
Bli oppdatert
på siste nytt

bli

Frivillig

Send Søknad